ثبت بزرگترین زلزله در «فنوج» و بیشترین تعداد در «جبالبارز» استان کرمان

ثبت بزرگترین زلزله در «فنوج» و بیشترین تعداد در «جبالبارز» استان کرمان

«فنوج» استان سیستان و بلوچستان با زلزله 5.6 و جبالبارز استان کرمان با زلزله هایی به بزرگای 3.9، 3 و 2.7 لرزیدند، ضمن آنکه جزیره هرمز نیز زمینلرزه ای به بزرگای 3.6 را تجربه کرد.

به گزارش چراغونی، در جبالبارز استان کرمان زلزله هایی به بزرگای 3.9، 3 و 2.7 به ثبت رسید و همچنین جزیره هرمز استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای 3.6 و برازجان استان بوشهر با زلزله 3.3 لرزیدند.

گمیش تپه استان گلستان با زلزله 3.2 و انبارآلوم این استان با زلزله 3.1 لرزیدند.

علاوه بر این ها فنوج استان سیستان و بلوچستان زلزله ای به بزرگای 5.6 را تجربه کرد.

دکتر علی بیت اللهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با چراغونی، گفت: بر اساس نقشه گسل ها، گسل مسبب این زلزله، گسل جازموریان با سازوکار رانندگی با شیب به سمت جنوب بوده است. 

جزییات زلزله های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه 12 اسفند

در قلعه خواجه استان خوزستان زلزله 2.9 و در بیشه بنه استان مازندران زلزله 2.7 ثبت رسید.

انبارآلوم استان گلستان زلزله ای به بزرگای 3.1 در عمق 17 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه ای در 8 کیلومتری انبارآلوم، 18 کیلومتری آق قلا و 30 کیلومتری سرخنکلاته این استان گزارش شد.

یکشنبه 13 اسفند

در صفی آباد استان خراسان شمالی زلزله 2.5 و در ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله 2.6 رخ داد.

برازجان استان بوشهر با زلزله ای به بزرگای 3.3 در عمق 9 کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در 20 کیلومتری برازجان، 21 کیلومتری تنگ ارم و 23 کیلومتری کلمه این استان گزارش شد.

آرادان استان سمنان با زمینلرزه ای به بزرگای 3.2 در عمق 20 کیلومتری لرزید و رومرکز این رخداد لرزه ای در 21 کیلومتری آرادان، 26 کیلومتری گرمسار و 54 کیلومتری ایوانکی این استان بوده است.

دوشنبه 14 اسفند

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله 2.6، در گزیک استان خراسان جنوبی زلزله 2.9 و در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله 2.5 به ثبت رسید. 

سه شنبه 15 اسفند

در درگهان استان هرمزگان زلزله 2.8، و در چقابل استان لرستان زلزله 2.9 رخ داد.

فنوج استان سیستان و بلوچستان با زمینلرزه ای به بزرگای 5.6 در عمق 18 کیلومتری زمین لرزید و کانون این زلزله در 43 کیلومتری فنوج، 66 کیلومتری گلمورتی و 67 کیلومتری بنت این استان گزارش شد.

در تربت حیدریه استان خراسان رضوی زلزله ای به بزرگای 3.7 در عمق 9 کیلومتری رخ داد و رومرکز آن در 15 کیلومتری تربت حیدریه، 16 کیلومتری رباط سنگ و 20 کیلومتری بایک این استان بوده است.

جزیره هرمز استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای 3.6 در عمق 13 کیلومتری زمین لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در 18 کیلومتری جزیره هرمز، 30 کیلومتری قلعه قاضی و 31 کیلومتری بندرعباس این استان بوده است.

گمیش تپه استان گلستان با زمینلره ای به بزرگای 3.2 در عمق 8 کیلومتری لرزید و رومرکز آن در 46 کیلومتری گمیش تپه، 59 کیلومتری سیمین شهر و 63 کیلومتری بندر ترکمن این استان گزارش شد.

چهارشنبه 16 اسفند 

در اهل استان فارس زلزله ای به بزرگای 3.2 در عمق 15 کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه ای در 29 کیلومتری اهل، 34 کیلومتری اشکنان و 36 کیلومتری بندرمقام استان هرمزگان گزارش شد.

در طبس استان خراسان جنوبی زلزله ای به بزرگای 3.8 در عمق 8 کیلومتری رخ داد و مرکز آن در 14 کیلومتری طبس، 29 کیلومتری ارسک و 43 کیلومتری بشرویه این استان بوده است.

در سنگان استان خراسان رضوی زلزله 2.5 به ثبت رسید.

در عمادده استان فارس زمینلرزه ای به بزرگای 3.6 در عمق 18 کیلومتری زمین به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه ای در 25 کیلومتری عمادده، 29 کیلومتری اهل و 34 کیلومتری اشکنان این استان گزارش شد.

پنجشنبه 17 اسفند 

در خلخال استان اردبیل زلزله 2.7، در تخت استان هرمزگان زلزله 2.8 و در بم استان کرمان زلزله 2.7 به ثبت رسید.

دوگنبدان استان کهگیلویه وبویر احمد زلزله ای به بزرگای 3.1 در عمق 6 کیلومتری زمین را تجربه کرد که کانون آن در 20 کیلومتری دوگنبدان، 28 کیلومتری چرام و 34 کیلومتری دهدشت این استان گزارش شد.

هجدک استان کرمان زلزله 3.4 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 43 کیلومتری هجدک، 54 کیلومتری راور و 61 کیلومتری چترود این استان گزارش شد.

جبالبارز استان کرمان با زلزله ای به بزرگای 3.9 در عمق 6 کیلومتری لرزید و رومرکز آن در 9 کیلومتری جبالبارز، 37 کیلومتری جیرفت و 41 کیلومتری بم گزارش شد. زلزله 2.7 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

جمعه 18 اسفند

در جبالبارز استان کرمان زلزله ای به بزرگای 3 در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داد.

در دیباج استان سمنان زلزله 2.7، در بیدخت استان خراسان رضوی زلزله 2.7 و در انابد استان خراسان رضوی زلزله 2.8 رخ داد.

بستک استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای 3 در عمق 10 کیلومتری لرزید و رومرکز آن در 5 کیلومتری بستک، 22 کیلومتری جناح و 23 کیلومتری کوخرد گزارش شد.

عمادده استان فارس با زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 14 کیلومتری لرزید و رومرکز آن در 21 کیلومتری عمادده، 32 کیلومتری اهل و 37 کیلومتری اشکنان گزارش شد.

پایان خبر چراغونی

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "ثبت بزرگترین زلزله در «فنوج» و بیشترین تعداد در «جبالبارز» استان کرمان" هستید؟ با کلیک بر روی حوادث، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "ثبت بزرگترین زلزله در «فنوج» و بیشترین تعداد در «جبالبارز» استان کرمان"، کلیک کنید.