مصرف پروتیین آب پنیر موجب آکنه می شود؟

مصرف پروتیین آب پنیر موجب آکنه می شود؟

چراغونی/خراسان رضوی یافته های حاصل از آزمایشی 6 ماهه ارتباط بین پروتیین آب پنیر و آکنه را روشن کرد.

به گزارش مدیکال دیالوگز، بحث طولانی مدت در مورد اینکه آیا مصرف پروتیین آب پنیر باعث تشدید آکنه ولگاریس (جوش) می شود یا خیر، با نتایج آزمایش 6 ماهه اخیر، گام مهمی به جلو برداشته است.

یافته های این کارآزمایی نشان می دهد که طی دوره 6 ماهه، مردان مبتلا به آکنه که مکمل پروتیین آب پنیر مصرف کرده اند، تفاوت معنی داری در تغییرات کل ضایعات آکنه و شدت آکنه صورت و تنه در مقایسه با گروه غیر پروتیین آب پنیر نشان ندادند.

این تحقیق، که به عنوان کارآزمایی همسطحی طراحی شده، با هدف بررسی ارتباط بالقوه بین مصرف پروتیین آب پنیر و شدت آکنه در مردان مبتلا به آکنه خفیف تا متوسط صورت و یا تنه، به موضوعی می پردازد که با گمانه زنی ها و نظرات متناقض احاطه شده است.

هدف اولیه از این کارآزمایی، مشخص کردن ارتباط بین پروتیین آب پنیر و شدت آکنه بود. مردان مبتلا به آکنه خفیف تا متوسط صورت و یا تنه به طور تصادفی در دو گروه مداخله، مصرف روزانه 30 گرم پروتیین آب پنیر همراه با مکمل غذایی پروتیین غیر آب پنیر، یا گروه کنترل که 46 گرم مکمل غذایی پروتیین غیر آب پنیر مصرف کردند، قرار گرفتند.

یافته های کلیدی

• در مجموع 49 شرکت کننده، با میانگین سنی 19.7 سال در گروه پروتیین آب پنیر و 20.3 سال در گروه غیر پروتیین آب پنیر، در تحقیق قرار گرفتند.

• یافته های کارآزمایی هیچ تفاوت آماری معنی داری را در ضایعات آکنه کل صورت و تنه بین گروه پروتیین آب پنیر و پروتیین غیر آب پنیر نشان نداد.

• میانگین تفاوت ها به ترتیب 99/5- (09/0 =p) و 18/2-( p = 0.65) بود.

• علاوه بر این، تنها یک شرکت کننده (4.3 درصد) در گروه پروتیین غیر آب پنیر، افزایش شدت آکنه را در مقیاس ارزیابی جهانی محقق گزارش کرد.

نتایج

نتایج کارآزمایی نشان می دهد که در طول دوره 6 ماهه، مردان مبتلا به آکنه که مکمل پروتیین آب پنیر را مصرف کرده اند، تفاوت قابل توجهی در ضایعات یا شدت آکنه در مقایسه با افراد گروه پروتیین غیر آب پنیر تجربه نکرده اند. این تفاوت همسطحی بینش های ارزشمندی را در مورد بحث های جاری پیرامون تاثیر بالقوه پروتیین آب پنیر بر آکنه ارایه می دهد. آکنه، نگرانی رایج پوستی، اغلب به گمانه زنی در مورد ارتباط آن با انتخاب های غذایی منجر می شود.

یافته های این تحقیق به مجموعه ای از شواهد فزاینده کمک می کند که هدف آن ارایه درک دقیق تر از عوامل موثر بر شدت آکنه است. با ادامه بحث در مورد رابطه بین رژیم غذایی و شرایط پوستی، تحقیقات مبتنی بر شواهد، نقش مهمی در از بین بردن شایعات و ارایه بینش های عملی ایفا می کنند.

نتایج این کارآزمایی بر اهمیت تصمیم گیری آگاهانه در مورد انتخاب های تغذیه ای تاکید می کند و به کسانی که پروتیین آب پنیر را در رژیم غذایی خود می گنجانند، اطمینان خاطر می دهد.

نتایج این تحقیق در مجله Dermatology منتشر شد.

پایان خبر چراغونی

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "مصرف پروتیین آب پنیر موجب آکنه می شود؟" هستید؟ با کلیک بر روی پزشکی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "مصرف پروتیین آب پنیر موجب آکنه می شود؟"، کلیک کنید.